Rørvig Kajakklub

– Støtte til udvidelse af klubhus

Rørvig kajakklub er vokset ud af de eksisterende rammer i et lille skur relativt langt fra vandet med udendørs opbevaring af kajakkerne. De nuværende faciliteter består af et 16 m2 foreløbigt klubhus med to 4 m2 omklædningskabiner og tekøkken uden vand og afløb, der ligger lige op ad havnens meget trafikerede indkørselsvej og med alt for stor afstand til broen og vandet. Socialt ophold ved klubhus foregår i det fri i bilos, støv og larm og er meget vejrafhængigt. Klubbens kajakker ligger frit i stativer på jollepladsen og andet materiel er placeret i et 6 m2 skur ved siden af klubhuset. Dette kræver kvalitetsløft.

En fortsat vækst og bidrag til en god social udvikling kræver forbedrede landfaciliteter (klubhus og kajakopbevaring). Der er udarbejdet et detaljeret projekt for etablering af klub-faciliteter tæt på Rørvig havns syd mole, som omfatter tegninger af bygningen, indretning og situationsplan.

Odsherred Kommune har givet byggetilladelse til denne klubfacilitet ved syd-molen i Rørvig Havn, hvor en kajakklub er bedst placeret efter forholdende.

Bygningen opføres på et grundstykke, som lejes i henhold til en tinglyst Areallejeaftale for 30 år mellem Rørvig Kajakklub som lejer og Odsherred Kommune som udlejer.

Støttebeløb:

180.000 kr.

Kommune:

Odsherred

Projektholder:

Rørvig Kajakklub

Næste frist kendes ikke pt.

Har du søgt 30.4 2020-puljen, kan du forvente svar i første halvdel af juni måned.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-14.00

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm