Opstart af Holbæk Kystlivscenter

– et arbejdende værksted på havnen

Foreningen Kystliv Holbæk opbygger et kystlivscenter på Holbæk Havn, hvor der i undervisnings- og foreningsregi skal bygges lokale traditionelle træjoller, slås tov, sys sejl, sejles og fiskes med skolebørn, gymnasieelever, erhvervsskoleelever og borgere generelt, ligesom der kommer til at være aktiviteter for turister.

Bygninger, løn og aftaler med div. undervisningsinstitutioner og foreninger er på plads.
I denne specifikke ansøgning, søges der om midler til det første udstyr, værktøj og materialer, så værkstederne kan færdiggøres og aktiviteterne kan komme i gang.

Støttebeløb:

400.000 kr.

Kommune:

Holbæk

Projektholder:

Kystliv Holbæk

Grøn pulje: Frist 17.1 2020

Der er lavet en ny pulje øremærket projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Alm. pulje: Frist 27.3 2020

2020 er sidste år i programperioden. Derfor uddeles 2020-støtten på én gang. Denne pulje kan søges af alle.

Forstå LAG-ordningen

At søge LAG-midler kræver en vis forberedelse. Forstå, hvordan det fungerer.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Koordinator

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-12.30

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm