Naturstensmurer

– uddannelsescenter.

I Danmark finders der ikke håndværkere, der kan bygge med natursten, når det kræver tilhugning. Vi oplever et stigende ønske fra folk, som gerne vil have bygge huse og mure i natursten, hvor stenene er tilhugget.

Vi vil gerne lave et uddannelsescenter, hvor vi uddanner NATURSTENSMURER. Det er et gammelt dansk håndværk, som er forsvundet fra den nutidige danske byggeskik, og således ikke længere eksisterer.
Vi oplever, at der følgende 3 faktorer, der skal til, for at vi i Danmark, kan bygge med natursten:

  1. Folk skal kende til mulighederne
  2. Der skal uddannes håndværkere, som mestre teknikkerne og håndværket
  3. For at kunne bygge huse skal der udarbejdes vejledninger for brug af natursten til husbyggeri.

Punkt B er noget, vi kan gøre nu. Vi har jorden og forhåndsgodkendelse fra Sorø Kommune til at opføre faciliteterne til denne uddannelse.

Vi kan med forholdsvis små midler skabe et uddannelsescenter med stort potentiale og som kan udvikles uden de store ekstraomkostninger.

Vi er også villige til at lægge en medfinansiering på ca. 400.000 kr., men da det ligger ud over vores normale virke, vil der være behov for, at vi får noget økonomisk støtte til dette, da hallen ellers ikke vil være stor nok til formålet.

Punkt A arbejder vi på, og er godt i gang med.

Punkt C er en løbende proces, som vi har sat gang i, og som vi hele tiden har fokus på.

Støttebeløb:

253.726 kr.

Kommune:

Sorø

Projektholder:

Sandstone ApS

Næste ansøgningsfrist 29.4

Næste ansøgningsfrist er 29.4 2021. Et godt råd: Gå i gang i god tid og søg vejledning hos koordinatorerne.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-15.00

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development