Kårup Skov

– Støtte til motions-, oplevelse- og legemiljøer i Kårup Skov

Projektet handler om at få etableret 2 miljøer i Kårup Skov til oplevelse, leg og motion.

  1. Eventyrdalen der er målrettet de mindste børn (3-9 år). Her etableres rutschebane, klatrenet, platforme med sagn- og dyre figurer, fortællehule, skilte med kulturhistorier, sagnfigurer, hoppesten og -stubbe.
  2. Træningsmiljøet for primært de voksne. Her etableres armgang, ribber, bomme m.m.

Støttebeløb:

230.875 kr.

Kommune:

Odsherred

Projektholder:

Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov

Næste ansøgningsdato 27.1

To ansøgningsfrister i 2022: 27. januar og 28. april. Gå i gang i god tid og søg vejledning hos koordinatorerne.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-15.00