Lys over land

– Støtte til kultur og social teater

Projektet skal skabe mere liv og aktivitet i Nykøbing Sjælland med Odsherred Teater som dynamo. Dette skal ske ved at udbygge teatret med en ny og større sal, der kan rumme flere mennesker og benyttes til mange forskellige aktiviteter, som kan tiltrække en større og bredere målgruppe.

Målene er:

  • at udvikle teatret som virksomhed og skabe grobund for, at eksisterende og nye virksomheder oplever vækst
  • at teatret bliver et både kulturelt og socialt samlingspunkt for lokalområdet
  • at medvirke til at udvikle kulturturismen
  • at medvirke til, at flere finder området så attraktivt, at de vælger at blive boende/tilflytte.

Teatret flyttede i 2016 fra udkanten af Nyk. Sj. til en central lokalitet midt på gågaden. Via fonde, som kommunen og teatret har søgt i fællesskab, bliver det muligt at realisere drømmen om en ny teatersal i forlængelse af det eksisterende byggeri.

Teatret står selv for at skaffe midler til inventar, og dette gøres blandt andet gennem en række delprojekter. I dette delprojekt ansøges om midler til lys- og lydanlæg.

Støttebeløb:

323.364 kr.

Kommune:

Odsherred

Projektholder:

Lys over land

Næste ansøgningsfrist 29.4

Næste ansøgningsfrist er 29.4 2021. Et godt råd: Gå i gang i god tid og søg vejledning hos koordinatorerne.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-15.00

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development