Kunst i brug

– Støtte til landsbyhus for kunsthåndværkere

Projektet er et delprojekt, som handler om skabe gode rammer for nyuddannede kunsthåndværkere ved at omdanne den gamle brugs i Unnerud. Her skal de kunne bo og arbejde med deres første produktion i et fællesskab med andre kunstnere og de skal tilbydes at indgå i netværk med etablerede kunstnere.

Delprojektet fokuserer på at indrette lyse værksteder til tekstilkunstnere og keramikere og at etablere et klimavenligt varmeanlæg. Formålet med projektet er at skabe mere kulturliv i Unnerud og at øge bosætning og erhvervsudvikling på Egebjerghalvøen. Vi forventer at en del af de unge kunstnere finder bolig og etablerer sig med eget værksted i området.

Støttebeløb:

335.419 kr.

Kommune:

Odsherred

Projektholder:

Kunst i brug

Næste frist kendes ikke pt.

Der er ikke flere puljer i 2020. Datoen for næste ansøgningsrunde kendes ikke.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00
(i juli dog kun onsdage 11.00-14.00)

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-15.00
(dog ikke i juli)

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm