Sonnemosegaard

– Støtte til opsætningen af et isværksted

Isværkstedet vil bidrage til at fremme indsigten i is – en overset del af dansk, kulinarisk tradition – og alligevel har vi alle gode oplevelser med netop is!

Vi ønsker at skabe et fysisk sted, hvor lokale producenter og frivillige, børn og familier, skoleklasser og andre interesserede kan mødes og dyrke den fælles glæde og skabelse af den gode is – på tværs af generationer og nationaliteter.

Alle kan samles om is uanset alder, køn, religion, fødevarepræferencer eller nationalitet – hvilket gør dette center til et oplagt sted at besøge for børnehaver, skoleklasser (folkeskole og erhvervsskoler), plejehjem, integrationstilbud og virksomheder – offentlige og private.

Stedet kobler Odsherreds tradition for kvalitetsfødevarer med en kulturhistorisk viden om is i Danmark – og verden – konkretiseret i innovativ, lokal ismestring og –læring

Projektets fysiske rammer
Sonnemosegaard er en firlænget gård, der kan rumme isværksted, undervisningslokaler, café og udstilling af historiske isartefakter.

Staldlængerne har tidligere fungeret som kostalde og kornopbevaring, og de har en god rummelighed og landbrugshistoriske og bygningsmæssige kvaliteter.

Gården ligger idyllisk i Odsherreds smukke natur tæt på et spændende oldtidshistorisk skov- og strandområde, som bruges aktivt af både lokale og turister: Kongsøre. Stedet er let tilgængeligt med bil, i båd, på cykel og til hest og ligger på den kommende cykel- og vandringsrute: Istidsruten og tæt på istidslandskaberne i Geopark Odsherred.

Støttebeløb:

163.138 kr.

Kommune:

Odsherred

Projektholder:

Sonnemosegaard

Grøn pulje: Frist 17.1 2020

Der er lavet en ny pulje øremærket projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Alm. pulje: Frist 27.3 2020

2020 er sidste år i programperioden. Derfor uddeles 2020-støtten på én gang. Denne pulje kan søges af alle.

Forstå LAG-ordningen

At søge LAG-midler kræver en vis forberedelse. Forstå, hvordan det fungerer.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Koordinator

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-12.30

LAG Midt-NordvestSjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fem kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte en af vores koordinatorer.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Gå til EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm