Futureland

– Støtte til læringfuldt inkubationsmiljø for unge

Futureland er et nyt inkubationsmiljø, hvor unge ikke blot lærer Danmarks identitet, historie og rige kulturarv bedre at kende, men også bruger den til at skabe innovative løsninger og nye fællesskaber. Midt- og Vestsjælland har en stærk kulturarv, og dette kulturhistoriske DNA, er omdrejningspunktet for projektet. (projektbeskrivelse vedlagt). Vi ansøger hermed om et tilskud til ansættelse af projektleder, samt projektmedarbejder med kompetencer indenfor projektledelse, koordinering, kulturproduktion, innovationsprocesser og entreprenørskab der med afsæt i projektets formål, kan være med til at lede, udvikle og gennemføre aktiviteter i udviklingsfasen.

Støttebeløb:

400.000 kr.

Kommune:

Lejre

Projektholder:

Futureland

Næste ansøgningsdato 27.1

To ansøgningsfrister i 2022: 27. januar og 28. april. Gå i gang i god tid og søg vejledning hos koordinatorerne.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Sæt dig godt ind i det på forhånd.

Lad dig inspirere af vores mange projekter

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

Michella Schack

Michella Schack

Sekretariatsleder

Tlf: 42 47 00 58

Alle hverdage
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Koordinator

Tlf: 30 45 93 91

Alle hverdage
8.30-15.00